Stanovanjski kredit
Neodplačani del kredita
129.560,00 EUR
Datum zapadlosti
18.12.2023