Podatki o kreditu
Dodaj na vstopno stran
Ime
spremeni ime
Stanovanjski kredit
Pogodba
SKBLOAN003
Ime produkta
Posojilo z USD
Pogodbena obrestna mera
EURIBOR +3,5%
Pogodbeni znesek
300.000,00 EUR
Datum podpisa pogodbe
20.3.2017
Datum zapadlosti
18.12.2023
Število anuitet
240
Opomba banke
Podatki so informativni
Status
Status
Aktiven
Neodplačan del kredita
129.560,00 EUR
Razpoložljivo stanje
1.000,30 EUR
Znesek zapadlih obveznosti
1.000,00 EUR