3
2
1
Pripravi
PLAČAJ IZ
PREJEMNIK
PLAČILO
Znesek
EUR

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

* Please enter amount 
NEPLAČAN ZNESEK
300,00EUR
ZNESEK ZA PORAVNAVO
100,00 EUR
Datum plačila
08.06.2018

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

Vrstni red poplačil obveznosti
Najprej se poplačajo obveznosti in zapadli obroki v tekočem obračunskem obdobju. Sledijo poplačila najvišjih zneskov posameznih obrokov.
Razpoložljivo stanje na kartici
Ko poplačilo izvedete, se vam bo za ta znesek povečalo tudi razpoložljivo stanje na kartici najkasneje naslednji delovni dan.
NADALJUJ