PLAČNIK
Ime
Moj glavni račun
Naslov
Cesta 81, 1000 Ljubljana
Račun
SI56 0310 0556 6778 884
BIC
SKBASI2X
Prejemnik
Ime
SKB BANKA d.d. Ljubljana
Račun
SI56 0100 0000 0300 007
BIC
SKBASI20
TRANSAKCIJA
Znesek
- 50,00 EUR
Vrsta transakcije
V breme
Status
Knjižen
Datum valute
10.09.2017
Namen
Zamenjava ID v primeru izgube
Dodatni podatki
Reklamacijska številka
5788053138
E-Bank ID
SKBASI2X1000002R81GSAMQ
Datum vnosa
10.09.2017
Potrdilo Prekliči