MOJI PODATKI
Ime
John Doe
Naslov
Ulica 35, 1000 Ljubljana, Slovenia
E-pošta
info@skb.com
Telefonska številka
(+386) 41 452 12 14
Mobilna številka
(+386) 41 452 12 22
Bančni ID
12345678
ID
12345678
PODATKI NOSILCA PRODUKTA
Ime
Cvetka Novak
Naslov
Mesto 47, 1000 Ljubljana, Slovenia
Telefonska številka
(+386) 41 452 12 14
Bančni ID
1337865
ID
233432443